Radiologie a zobrazovací metody - činnost oboru v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 06/13/19

Tato informace popisuje činnost zdravotnických zařízení v oboru radiologie a zobrazovacích metod. Návratnost výkazů radiologie byla 95 % a celkem byla zpracována data ze 39 zpravodajských jednotek. Činnost v oboru radiologie a zobrazovacích metod zajišťovalo 91 lékařů a 209 ostatních zdravotnických pracovníků. Na odděleních a pracovištích radiologie bylo provedeno 900 325 vyšetření.Informace ze zdravotnictví a krajů