Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích

Region: ČR
Rok: 2002
ISBN: 80-7280-256-9

Kardex poskytuje pro rychlou informaci přehled základních dat ze zdravotnické statistiky a demografie. Publikace je členěna na kapitoly: Obyvatelstvo a jeho pohyb, Zdravotní stav, zdravotnická zařízení, Výdaje na zdravotnictví, Mezinárodní srovnání. V řadě tabulek je uveden vývoj ukazatelů.Zdravotnictví ČR ve statistických údajích