Činnost oboru nukleární medicíny v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 38/13

Činnost na odděleních a pracovištích nukleární medicíny v roce 2012 zajišťovalo celkem 625,96 odborných pracovníků (průměrné roční přepočtené počty včetně smluvních pracovníků). Bylo léčeno 2 818 pacientů a provedeno celkem téměř 423 tisíc výkonů in vivo a téměř 969 tisíc výkonů in vitro. Při přibližně stejném množství pracovníků tak došlo k poklesu počtu léčených pacientů o 10 % a naopak k nárůstu počtu in vitro vyšetření o 14 %.

Klíčová slova: diagnostické zobrazování; nukleární lékařství; zdravotnická zařízení; lékařiSouhrnný report