Činnost kojeneckých ústavů, dětských domovů a dětských center v Jihomoravském kraji v letech 2006–2012

Region: Jihomoravský kraj
Rok: 2013
Číslo: 12/13/19

V roce 2012 byla v kraji čtyři zařízení, jejichž kapacita činila 272 míst, a bylo v nich ke konci roku umístěno 236 dětí. V průběhu roku bylo přijato 314 dětí, nejčastěji ze zdravotních důvodů. Propuštěno bylo během roku 321 dětí, 67 % do vlastní rodiny. Čtvrtina propuštěných dětí strávila v ústavu více než rok. Informace ze zdravotnictví a krajů