Činnost hemodialyzačních středisek v České republice v roce 2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 48/13

V České republice bylo k 31. 12. 2012 evidováno 100 hemodialyzačních středisek s celkem 1 272 dialyzačními lůžky. Jejich činnost zajišťovalo 216 lékařů. Počet provedených výkonů vzrostl proti předchozímu roku o 3,7 % na 850,9 tisíc, z čehož 38,6 % tvořily hemodialýzy, 54,8 % hemodiafiltrace a zbývajících 6,6 % připadalo na ostatní výkony. V hemodialyzačních střediscích se v daném roce léčilo 11 802 pacientů.Souhrnný report