Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR 2006–2012

Region: ČR
Rok: 2013
Číslo: 50/13

V roce 2012 bylo léčeno v ambulantních zdravotnických zařízeních 1 415 pacientů s diagnózou F63.0. V psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních lůžkových zařízení bylo s touto diagnózou hospitalizováno celkem 527 případů.Souhrnný report