Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Pardubickém kraji v roce 2012

Region: Pardubický kraj
Rok: 2013
Číslo: 04/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Pardubickém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí. Informace ze zdravotnictví a krajů