Alergologie a klinická imunologie - činnost oboru v Ústeckém kraji v roce 2012

Region: Ústecký kraj
Rok: 2013
Číslo: 08/13/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru alergologie a klinické imunologie v Ústeckém kraji v roce 2012 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle typu zdravotnického zařízení a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Informace ze zdravotnictví a krajů