Logopedie v Olomouckém kraji v roce 2012

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2013
Číslo: 12/13/19

Za rok 2012 odevzdalo roční výkazy o činnosti 25 zdravotnických zařízení. Nejčastější poruchou u pacientů do 18 let byla ve 41 % dyslalie. U pacientů starších 19ti let byla nejčastější poruchou afázie s 61 %. Od roku 2008 počet léčených osob vzrostl o 26 % a počet ošetření o 24 %.Informace ze zdravotnictví a krajů