Dětská a dorostová péče v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Region: Moravskoslezský kraj
Rok: 2014
Číslo: 03/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Moravskoslezském kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 9,4 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se zvýšil o 0,2 procentního bodu a činil 36,6 %.Informace ze zdravotnictví a krajů