Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2013

Region: Olomoucký kraj
Rok: 2014
Číslo: 03/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o dětské a dorostové péči v Olomouckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči z oblasti sítě zdravotnických zařízení, personálního zajištění, činnosti, dispenzarizovaných pacientů pro vybranou diagnózu a také základní ukazatele lůžkové péče nemocnic. V kraji připadalo průměrně 10,5 dětských a dorostových lékařů na 10 000 obyvatel do 19 let. Podíl dětí kojených 6 měsíců a déle se snížil o 3,5 procentního bodu na 32,5 %.Informace ze zdravotnictví a krajů