Pneumologie a ftizeologie - činnost oboru v Královéhradeckém kraji v roce 2013

Region: Královéhradecký kraj
Rok: 2014
Číslo: 04/14/19

Informace ze zdravotnictví kraje o činnosti oboru pneumologie a ftizeologie v Královéhradeckém kraji v roce 2013 obsahuje údaje o ambulantní péči v členění podle druhu poskytovatele zdravotních služeb a podle území z oblasti personálního zajištění, činnosti a o dispenzarizovaných osobách pro vybrané diagnózy. Je doplněna také základními ukazateli lůžkové péče v nemocnicích a léčebnách TBC a respiračních nemocí.Informace ze zdravotnictví a krajů