Zdravotnická ročenka České a Slovenské Federativní Republiky 1991

Region: ČR
Rok: 1990

První vydání nové statistické ročenky o zdravotnictví české a Slovenské Federativní Republiky, které dostáváte do rukou navazuje na pozitivní zkušenosti s vydáváním této ročenky z předchozích let. Obsahově vychází především z údajů zdravotnického informačního systému a z demografických údajů Federálního statistického úřadu. Proti předchozím rokům je toto vydání rozšířeno o nové tabulky. zejména o přehledy základních ukazatelů
v okresech. a je doplněno řadou grafů o map. Zahrnuje data o zdravotnictví České a Slovenské Federativní Republiky za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část. V ročence, v souladu s ochranou individuálních dat, nejsou uváděny údaje za fyzické nebo právnické osoby, tedy ani za jednotlivá zdravotnická zařízení. Pokud není uvedeno jinak, presentované údaje se týkají ČSFR a roku 1990.Zdravotnická ročenka České republiky