Stručný přehled činnosti oboru krizové centrum, komunitní psychiatrická sestra, dětský stacionář, další dětská zařízení, stacionář pro dospělé, psychoterapeutický stacionář za období 2007–2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: K34/17

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každé výše uvedené zařízení (dále ZJ) u všech poskytovatelů zdravotních služeb bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz vyplňují i stacionáře, které nejsou vyčleněny jako samostatné zařízení a mají kód oddělení 83. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).Souhrnný report