MKN 10 Interaktivní výukový program

Region: ČR
Rok: 2017
ISBN: není přiděleno

Souhrn: Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe. Za tímto účelem je volně publikován výukový nástroj „MKN-10 Interaktivní výukový program“.
 rel=  rel=  rel=

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) je tvůrcem a garantem Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10, ICD-10). Za Českou republiku je držitelem licence na překlad a publikaci české verze MKN-10   Ministerstvo zdravotnictví ČR, které pověřilo překladem a vydáním Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace této klasifikace a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro potřeby ekonomického i epidemiologického výkaznictví. Za tímto účelem vytvořila WHO výukový nástroj „ICD-10 Training Tool“, který je volně publikovaný na webových stránkách WHO v anglickém jazyce.

Pro širší použití tohoto nástroje v České republice byl nejen nezbytný překlad do českého jazyka, ale také jeho částečné přizpůsobení českému prostředí. Všechny práce na vytvoření české verze výukového programu probíhaly v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu

 MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů