Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2016

Region: ČR
Rok: 2017
Číslo: 07/17/19

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkazy se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívající ionizující záření. V roce 2016 došlo k nárůstu o 656 vykázaných zubních rentgenů (9,7 %), o 81 sonografů (1,4 %), o 71 hemodialyzačních přístrojů (3,1 %), o 29 laparoskopů (4,7 %) a také o 5 pozitronových emisních tomografů (PET). Naopak byl zaznamenán úbytek o 27 laserů (1,9 %), o 6 CT přístrojů (3,5 %) a 5 angiokompletů DSA (5,5 %). Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2016 celkem 81 %, v tom 372 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97 %) z 384 zpravodajských jednotek (ZJ) a 13 021 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81 %) z 16 095 ZJ.Souhrnný report