Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2016

Region: ČR
Rok: 2017
ISBN: 978-80-7472-166-3

Souhrn: Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10.

Zdrojem informací pro publikaci jsou údaje o pracovní neschopnosti poskytované Českou správou sociálního zabezpečení. Statistika pracovní neschopnosti se od ostatních zdrojů dat o nemocnosti odlišuje těsným vztahem k ekonomice. Publikace je zaměřena na popis pracovní neschopnosti dle jednotlivých příčin s využitím klasifikace MKN-10. Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz