Stručný přehled činnosti oboru diabetologie a endokrinologie za období 2007–2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: K01/18

Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
Výkaz vyplňuje samostatně každá diabetologická ordinace, včetně ambulantních částí nemocnic (dále ZJ), bez ohledu na jejich zřizovatele. Zároveň tento výkaz vyplňuje každá ordinace praktického lékaře pro dospělé (dále PL), kde jsou aktivně léčeni diabetici. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. – 31. 12.).Souhrnný report