Přístrojové vybavení zdravotnických zařízení ČR v roce 2017

Region: ČR
Rok: 2018
Číslo: A06/18

Tato zpráva podává informace o stavu vybraného přístrojového vybavení zdravotnických zařízení dle ročního výkazu T (MZ) 1-01 (dále jen T1). Výkaz se zaměřuje převážně na sledování zdravotnického přístrojového vybavení využívajícího ionizující záření. V roce 2017 došlo k nárůstu o 245 vykázaných sonografů (4,2 %), 181 zubních rentgenů (2,4 %), 82 hemodialyzačních přístrojů (3,5 %) a 10 tomografů pro magnetickou rezonanci (11,1 %). Naopak byl zaznamenán úbytek o 22 laserů (1,6 %) a 3 DSA angiokomplety (3,5 %). Návratnost výkazu T1 dosáhla v roce 2017 celkem 81,6 %, v tom 372 poskytovatelů lůžkové zdravotní péče (97,6 %) z 381 zpravodajských jednotek (ZJ) a 13 038 poskytovatelů ambulantní zdravotní péče (81,2 %) z 16 062 ZJ.Souhrnný report