Asistovaná reprodukce v České republice 2017

Region: ČR
Rok: 2018
ISBN: 978-80-7472-182-3

Souhrn: Data uvedená v této publikaci vychází z údajů sbíraných v Národním registru reprodukčního zdraví, modulu asistované reprodukce. Publikace přináší ucelenou informaci o léčbě asistovanou reprodukcí v České republice. Zpracovávané údaje jsou v publikaci tříděny zejména podle věku ženy při zahájení cyklu, zamýšleného cíle cyklu a diagnózy ženy, resp. neplodného páru.


Asistovaná reprodukce v ČR