Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2018

Region: ČR
Rok: 2019

Souhrn: Personální kapacity poskytovatelů zdravotních služeb a jejich odměňování v roce 2017. Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou data z rezortního Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona o státní statistické službě.

Tento dokument má za cíl vyhodnotit kvantitativní údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví dostupných za rok 2018 a dále shrnout aktuálně získaná data o mzdách a platech za rok 2018.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti Souhrnný report