Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015–2018

Rok: 2019
Číslo: K03/2019

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) oboru klinická farmacie, u všech poskytovatelů zdravotnických služeb (zpravodajských jednotek) bez ohledu na jejich zřizovatele, které poskytuje příslušnou zdravotní péči. Sběr dat probíhá v ročních intervalech (vždy pro období 1. 1. až 31. 12.).


Souhrnný report