Stručný přehled údajů z Národního registru kardiovaskulárních intervencí za období 2005–2018

Region: ČR
Rok: 2019
Číslo: R02/19

Souhrn: Zpravodajskými jednotkami jsou všechna kardiologická pracoviště v ČR (aktuálně celkem 24). Poskytování údajů do registru je ze zákona povinné. Počet kardiovaskulárních intervencí se ročně pohybuje v ČR kolem 24 000, v roce 2018 to bylo 24 495. Větší počet intervencí je prováděn u mužů, v roce 2018 to bylo 17 219 u mužů, a u 7276 intervencí žen. U některých pacientů proběhlo v jednom roce více intervencí, takže počet (unikátních) pacientů, u kterých byla provedena jedna nebo více kardiovaskulárních intervencí, byl v roce 2018 celkem 20 892, což je přibližně 197 intervencí na 100 000 obyvatel.


Přehled vybraných kardiovaskulárních intervencí v ČR Souhrnný report