Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF) – 2. české vydání

Region: ČR
Rok: 2020

Souhrn: Český překlad druhého aktualizované vydání MKF vznikl ve spolupráci ÚZIS ČR s Klinikou rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN a Ústavem dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK. Aktualizace spočívala v zapracování revizí WHO za roky 2011 až 2018 a v celkové revizi původního českého překladu klasifikační i textové části publikace. Český překlad byl publikován pouze v elektronické podobě ve formátu PDF a dále ve formě strukturovaného číselníku (ve formátu CSV).


MKF Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví