Stručný přehled činnosti oboru pneumologie a ftizeologie za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K06/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Zpravodajské jednotky: Výkaz vyplňuje samostatně každé ambulantní oddělení (pracoviště) jmenovaného oboru, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele. Výkaz zároveň vyplňují pracoviště kalmetizace. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A011 celkem 308 (88,8 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report