Stručný přehled činnosti oboru zdravotnická dopravní služba za období 2007–2019

Region: ČR
Rok: 2020
Číslo: K32/2020

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují samostatně všechna oddělení (pracoviště) poskytovatelů zdravotních služeb nebo samostatná pracoviště oboru zdravotnická dopravní služba bez ohledu na jejich zřizovatele. Sběr dat probíhá v ročních intervalech. V roce 2019 vyplnilo výkaz A095 celkem 265 (71,6 %) zpravodajských jednotek.


Souhrnný report