Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K15/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení lékařské genetiky, včetně ambulantních částí nemocnic, bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A037 celkem 77 (91,7 %) zpravodajských jednotek. V roce 2020 proběhlo na oddělení lékařské genetiky celkem 196 214 vyšetření, v 143 339 případech se jednalo o vyšetření ženy a v 52 875 případech byl vyšetřován muž. Ve standardizované podobě se jedná o cca 18 genetických vyšetření na 1 000 osob v populaci. Z pohledu vývoje v čase vzrostl od roku 2007 standardizovaný počet genetických vyšetření o téměř 3 vyšetření na 1 000 osob v populaci. Poměr pohlaví mezi pacienty zůstává stabilní, v cca 73 % případů je pacientem žena. V průběhu času klesl celkový počet vyšetřovaných rodin z 66 685 případů v roce 2007 na 42 482 případů v roce 2020. Počet ukončených těhotenství na základě prenatálně diagnostikovaného postižení plodu vykazuje rostoucí trend (z 801 v roce 2007 na 1 050 případů v roce 2020).Souhrnný report