Stručný přehled činnosti oboru transfuzní služba za období 2007–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K21/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňuje samostatně každé oddělení (pracoviště) transfuzní služby (vč. krevních bank), které provádí odběry krve, její zpracování, skladování krve i transfuzních přípravků a jejich výdej zdravotnickým zařízením.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A051 celkem 129 (88,4 %) zpravodajských jednotek. V České republice je v posledních letech v průměru evidováno 340 261 dárců krve a krevních složek. V roce 2020 se jedná konkrétně o 341 731 dárců, tj. 32 dárců na 1 000 osob v populaci.Souhrnný report