Stručný přehled činnosti oboru přeprava pacientů neodkladné péče za období 2014–2020

Region: ČR
Rok: 2021
Číslo: K36/2021

Souhrn: Sběr dat v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Výkaz vyplňují všichni poskytovatelé, kteří mají oprávnění k poskytování zdravotní služby přeprava pacientů neodkladné péče bez ohledu na jejich zřizovatele.

V roce 2020 vyplnilo výkaz A485 celkem 31 (62 %) zpravodajských jednotek. V roce 2020 bylo převezeno celkem 26 063 pacientů, nejvíce převezených osob trpělo somatickým onemocněním – 21 103 (81 %) případů. Dále bylo v loňském roce ošetřeno 2 490 (10 %) pacientů s traumatem a 2 470 (9 %) osob bylo léčeno z důvodu jiné či neznámé poruchy. Nejčastěji jsou ošetřovány osoby s žádnou až těžkou poruchou neohrožující bezprostředně život pacienta.Souhrnný report