Ekonomické výsledky nemocnic 2021

Region: ČR
Rok: 2022

Souhrn: Tato publikace je zaměřena na nemocnice akutní péče, tj. fakultní nemocnice a nemocnice běžného typu (bez nemocnic následné péče). Příslušný statistický výkaz vyplňují nemocnice bez ohledu na zřizovatele, formu hospodaření, typ a velikost.

Prezentovaná data vycházejí ze statistického výkazu E (MZ) 6-02, který je zaměřen na ekonomiku poskytovatelů zdravotních služeb. Od roku 2016 patří do okruhu zpravodajských jednotek pouze poskytovatelé lůžkové péče bez lázeňských léčeben.Ekonomické výsledky nemocnic