Asistovaná reprodukce v České republice 2020

Region: ČR
Rok: 2022
ISBN: 978-80-7472-196-0

Souhrn: Ročenka Národního registru reprodukčního zdraví – Asistované reprodukce (NRAR) 2020 přináší setříděné a komentované údaje o léčbě asistovanou reprodukcí v ČR podle údajů evidovaných v NRAR. Cílem Ročenky NRAR je poskytnout údaje 1. o zásadách sběru dat a jejich hodnocení v NRAR, 2. o absolutních číslech, tedy počtu pracovišť poskytujících léčbu metodami asistované reprodukce a počtu léčebných cyklů prováděných metodami asistované reprodukce (cyklů IVF a cyklů z IVF odvozených), 3. o relativních parametrech, tedy o úspěšnosti léčebných metod.

Publikace je členěna do dvou částí. V teoretické části jsou prezentovány definice pojmů podle Světové zdravotnické organizace a podrobně představen Národní registr asistované reprodukce, údaje v něm sledované a princip sběru a hodnocení dat v NRAR. Analytická část rozebírá data NRAR se zaměřením na pacientky a na efektivitu cyklů asistované reprodukce. Asistovaná reprodukce v ČR