Rodička a novorozenec 2016–2021

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Zdrojem informací jsou data z Národního registru reprodukčního zdraví, modulu Rodička a modulu Novorozenec, a data přebíraná z Českého statistického úřadu. Obsahem publikace jsou informace o zdravotním stavu matky a novorozence. Publikace je rozdělena do dvou samostatných částí: Zpráva o rodičce a Zpráva o novorozenci. Tato publikace navazuje na původní dvě publikace: Zpráva o rodičce za roky 1994-1996 a Zpráva o novorozenci za roky 1994-1996 a standardně obsahuje vedle vývojových řad data z příslušného roku. Není-li uvedeno jinak, jedná se v publikaci vždy o data z Národního registru reprodukčního zdraví.

V uplynulém období došlo k mírnému zvýšení perinatální mortality, které bylo způsobené zvýšením mrtvorozenosti. Naopak časná novorozenecká úmrtnost zůstala beze změn. Organizace péče a centralizace patologických těhotenství do specializovaných center zůstává v ČR na velmi vysoké úrovni.  Novorozenecká mortalita zůstává v ČR na velmi nízké úrovni, srovnatelné s nejúspěšnějšími zeměmi světa. Incidence závažných komplikací (PIVH, NEC) se v letech 2016-2021 příliš nezměnila. U incidence pozdních novorozeneckých infekčních komplikací také nedošlo k zásadním změnám.Rodička a novorozenec