Počet zdravotnických zařízení oboru kardiologie dle regionu ZZ

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší aktuální údaje (květen 2023) z dat Národního registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) o počtech zdravotnických zařízení oboru kardiologie členěných dle konkrétního oboru, typu zdravotnického zařízení a statusu specializovaného centra v rámci krajů a okresů ČR.


Souhrnný report