Provedené kardiovaskulární intervence v období 2005–2021

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o kardiovaskulárních intervencích v České republice v letech 2005 až 2021 z dat Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI), modulu kardiovaskulárních intervencí (NRKI). Sumarizován je typ prováděné koronární i nekoronární intervence, charakteristiky pacientů, detailně jsou rozebrány koronární intervence z pohledu indikace, časů STEMI, angiografie a popisu vlastní PCI procedury včetně zasažených tepen a použitých stentů a komplikací výkonu.


Souhrnný report