Provedené kardiochirurgické operace v období 2007–2021

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o kardiovaskulárních operacích v České republice v letech 2007 až 2021 z dat Národního registru kardiovaskulárních operací a intervencí (NRKOI), modulu kardiovaskulárních operací (NKR). Sumarizovány jsou sociodemografické charakteristiky operovaných pacientů, jejich kardiální anamnéza a historie předchozích intervencí, rizikovost z pohledu ICHS, předoperační vyšetření a stav a charakteristiky provedené kardiovaskulární operace.


Souhrnný report