Zdravotnická ročenka České republiky 2021

Rok: 2022

Souhrn: Publikace je vydávána od roku 1960. Obsahově vychází především z údajů Národního zdravotnického informačního systému a demografických údajů Českého statistického úřadu.

Podává ucelenou informaci o zdravotnictví v České republice. Zahrnuje údaje za oblast demografie, zdravotního stavu obyvatelstva, sítě a činnosti zdravotnických zařízení, pracovníků a zdravotnického vzdělávání, ekonomických ukazatelů a mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. Ve vybraných tabulkách jsou aktuální údaje doplněny o údaje za vybrané předchozí roky. Každá kapitola obsahuje textovou, tabulkovou a grafickou část.Zdravotnická ročenka České republiky