Novorozenci podle kraje bydliště matky 2022

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o narozených dětech v České republice a jednotlivých krajích podle bydliště matky. Kromě základního vývoje počtu narozených podle vitality a místa dále uvádí antenatální a perinatální charakteristiky, informace o poporodní adaptaci, onemocněních respiračního, nervového a senzomotorického systému, infekcích, úmrtnosti a délce hospitalizace. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou porodní hmotnost a gestační stáří.


Souhrnný report