Novorozenci podle kraje sídla poskytovatele zdravotních služeb 2022

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o narozených dětech v České republice celkem a jednotlivých krajích podle sídla poskytovatelů zdravotních služeb. Umožňuje tak nejen sledovat uvedené charakteristiky narozených, ale také rozdíly v péči mezi jednotlivými regiony. Rozdíly v péči a koncentrace rizikových případů mezi regiony jsou determinovány především zastoupením specializovaných center v regionu. Kromě základního vývoje počtu narozených podle vitality a místa narození dále uvádí antenatální a perinatální charakteristiky, informace o poporodní adaptaci, onemocněních respiračního, nervového a senzomotorického systému, infekcích, úmrtnosti a délce hospitalizace. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou porodní hmotnost a gestační stáří.


Souhrnný report