Rodičky podle kraje sídla poskytovatele zdravotních služeb 2022

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Report přináší základní údaje o rodičkách a porodech v České republice celkem a jednotlivých krajích podle poskytovatelů zdravotních služeb. Umožňuje tak sledovat rozdíly mezi rodičkami, ale také regionální rozdíly v péči. Rozdíly v péči a koncentrace rizikových případů mezi regiony jsou determinovány především zastoupením specializovaných center v regionu. Kromě vývoje počtu porodů dále uvádí počty komplikací v těhotenství, za porodu, informace o indukci porodu, o způsobu porodu a celkové délce hospitalizace rodičky po porodu. Stratifikačními kritérii dostupnými v této analýze jsou věk rodičky, gestační stáří, parita a četnost těhotenství.


Souhrnný report