Zdravotnictví ČR: Personální kapacity a odměňování 2022

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Součástí Národního zdravotnického informačního systému jsou i data z Programu statistických zjišťování sbíraná podle zákona č. 89/1995, o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. V rámci statistických zjišťování MZ jsou sbírány informace od poskytovatelů zdravotních služeb o počtu pracovníků a jejich odměňování. Program statistických zjišťování na rok 2022 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů ČR, v částce 182, formou vyhlášky č. 404/2021 Sb. ze dne 8. listopadu 2021. V Příloze 2 této vyhlášky je obsažen seznam statistických zjišťování prováděných ministerstvy. Tento dokument představuje údaje o personálních kapacitách v českém zdravotnictví za rok 2022 a dále podává přehled o mzdách a platech za rok 2022.

Zpráva vychází ze zpracovaných dat z následujících statistických výkazů:

  • E (MZ) 2-01 Roční výkaz o složkách platu, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 3-01 Roční výkaz o složkách mezd, personálním a provozním vybavení poskytovatele zdravotních služeb
  • E (MZ) 4-01 Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců, smluvních pracovnících a odměňování.

Dále byly údaje o personálních kapacitách doplněny o PZS všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost (pediatr) a praktický gynekolog z Národního registru hrazených zdravotních služeb.Lékaři, zubní lékaři a farmaceuti Souhrnný report