Novotvary 2019–2021

Region: ČR
Rok: 2023

Souhrn: Česká republika patří mezi onkologicky více zatížené populace Evropy, u řady onkologických diagnóz dokonce obsazujeme přední místa evropských statistik (např. 2. místo u ZN ledviny, 3. místo u ZN slinivky břišní, 3. až 5. místo u ZN žlučníku a žlučových cest a 8. místo u ZN prostaty). Práce přináší rozbor hlavních trendů, které determinují současnou epidemiologickou situaci: setrvale rostoucí populační onkologická zátěž, nedostatečná včasná diagnostika řady nádorových onemocnění, regionální rozdíly v incidenci a mortalitě onemocnění.

Analýzy vycházejí především z dat Národního onkologického registru ČR. Celopopulačně sbíraná a kontrolovaná data Národního onkologického registru dokládají rostoucí onkologickou zátěž české populace. Navzdory vysoké incidenci novotvarů se dlouhodobě daří stabilizovat či dokonce snižovat mortalitu na tato onemocnění, což následně vede k významnému nárůstu celkové prevalence pacientů. Je nepochybné, že péče o vysoké počty pacientů bude i v blízké budoucnosti vyžadovat značné finanční prostředky. Sledování epidemiologie novotvarů tak hraje klíčovou roli při hodnocení a plánování léčebné péče.Novotvary