Mezinárodní klasifikace nemocí

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN) je publikace Světové zdravotnické organizace (v originále International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, zkráceně ICD), která kodifikuje systém označování a klasifikace lidských onemocnění, poruch, zdravotních problémů a dalších příznaků, situací či okolností.

Původně vznikla v roce 1893 jako Klasifikace příčin úmrtí a jejím cílem bylo umožnit mezinárodní srovnání záznamů o úmrtích. WHO převzala odpovědnost za klasifikaci roku 1948 a počínaje šestou revizí klasifikace, o níž jednala v roce 1949 konference v Paříži, započala přeměna klasifikace v univerzální seznam diagnóz. Klasifikace se postupně stala všestrannou pomůckou např. pro řízení zdravotní politiky nebo při vykazování péče zdravotním pojišťovnám a obdobným platebním systémům. Aktualizované přepracované verze klasifikace vycházejí zhruba s desetiletou frekvencí a odlišují se číslem uváděným za zkratkou MKN (například MKN-9, MKN-8 apod.).

Aktuální verze MKN-10 ke stažení

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností.

Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

MKN-10 se v ČR běžně používá při kódování příčin smrti na Listu o prohlídce zemřelého, vykazování poskytnuté zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace, vykazování pracovní neschopnosti a v dalších zdravotnických systémech.

Duální klasifikace MKN-10, systém „křížků a hvězdiček“

MKN-10 umožňuje některé stavy zaznamenat kombinací dvou kódů. Jedno z pravidel, která tento systém umožňují, je popsáno v Instrukční příručce (ve vydání 2018 kapitola 3.1.3 „Dva kódy pro stejný stav“, Systém „křížků a hvězdiček“). Kódy v Tabelární části, které je možné v této kombinaci použít, jsou označeny symbolem „+“ nebo „*“. Protože vlastní MKN-10 neobsahuje výčet označených kódů, resp. jejich možných kombinací, vytvořili jsme přiložený seznam, který vyjmenovává rozsahy možných kombinací. Tento seznam by měl být použit jako doplňkový nástroj, k ověření možné vazby prosím použijte plné znění Tabelární části MKN-10.

Informace o copyrightu MKN-10

Publikováno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2016 pod názvem International statistical classification of diseases and related health problems, ICD-10, Fifth edition, 2016.

© World Health Organization 2016

Světová zdravotnická organizace poskytla práva na překlad a zveřejnění v českém jazyce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, který je výhradně zodpovědný za kvalitu a správnost české verze. V případě jakéhokoli rozporu mezi anglickou a českou verzí by měla být za závaznou a věrohodnou považována původní anglická verze.

MKN-10: Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: desátá revize. Aktualizované vydání k 1. 1. 2020

© Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2019

Všechna práva vyhrazena. Žádosti o svolení k reprodukci této publikace ke komerčnímu i nekomerčnímu využití směřujte na adresu:

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky
Palackého nám. 4, P. O. BOX 60
128 01, Praha 2 – Nové Město
e-mail: uzis@uzis.cz

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR nezaručuje, že informace obsažené v této publikaci jsou úplné a přesné, a nebude odpovědný za škody vzniklé v důsledku jejich používání. V případě zjištění chyb nebo nesrovnalostí kontaktujte editory českého překladu na e-mailové adrese mkn@uzis.cz.

Bez svolení ÚZIS ČR jako správce překladu není dovoleno provádět v níže uvedených elektronických podkladech obsahové změny.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Pro publikaci MKN-10 jsou v knižní podobě k dispozici svazky Tabelární část a Instrukční příručka. Náklady svazku Abecední seznam byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné podobě.

Rozdíl Tabelární části oproti aktualizaci pro rok 2020 je řešen vloženým rozdílovým lístkem.

Objednávky zasílejte na adresu mkn@uzis.cz. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

Webový portál MKN

Aktuální verze MKN-10 ke stažení


MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů

43. plenární zasedání Světového zdravotnického shromáždění WHO se usneslo přijmout MKN ve znění desáté decenální revize s novým názvem „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů“ (MKN-10) s účinností od 1. 1. 1993. V České republice je tato klasifikace v platnosti od roku 1994. Příprava MKN-10 probíhala ve spolupráci s řadou odborníků, včetně zástupců českých odborných společností. Na rozdíl od předchozích verzí bylo doporučeno, vedle pravidelných celkových revizí, provádět průběžně aktualizace této klasifikace. V roce 2004 vydala WHO druhé aktualizované vydání MKN-10, na jehož základě vznikla druhá aktualizovaná verze českého vydání MKN-10, v roce 2016 pak vydala zatím poslední vydání, ze kterého vychází i aktualizovaná verze překladu MKN-10 pro rok 2018.

Předkládaná aktualizovaná verze zahrnuje jak plný překlad z anglického originálu, vydaného WHO v roce 2016 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Fifth edition, WHO Geneva 2016), tak všechny změny, které vešly v platnost v dalších letech.

Knižní vydání MKN-10, aktualizované k 1. 1. 2018, objednávky

Pro publikaci MKN-10 jsou v knižní podobě k dispozici svazky Tabelární část a Instrukční příručka. Náklady svazku Abecední seznam byly vyčerpány a nebudou nadále realizovány v tištěné podobě.

Rozdíl tištěné Tabelární části oproti aktualizovanému vydání je řešen vloženým rozdílovým lístkem pro rok 2020 (PDF soubor, 200 kB) a rozdílovým lístkem pro rok 2021 (PDF soubor, 400 kB). 

Objednávky na tištěnou Tabelární část a Instrukční příručku zasílejte na adresu mkn@uzis.cz. Do objednávky uveďte adresu doručení, v jakém počtu a které svazky objednáváte. Cena za jeden svazek činí 150 Kč. K ceně bude podle počtu publikací připočítáno poštovné. Balné činí paušálně 50 Kč na jeden balík. Zásilky distribuujeme prostřednictvím služeb České pošty. Platba je realizována na základě faktury zasílané s publikacemi.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2021)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, NÁVRH aktualizace k 1. 1. 2021)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 15. 5. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 11. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 10. 3. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, aktualizace k 1. 1. 2020)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2018 ve formátu CSV

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, I. svazek - Tabelární část, 2018)

MKN 10 Interaktivní výukový program

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. svazek - Abecední seznam, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. svazek - Instrukční příručka, 2018)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů; ARCHIV (MKN-10, I. svazek - Tabelární část)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, III. díl - Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10, II. díl - Instrukční příručka, 1. vydání)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Abecední seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 9. decenální revize (MKN-9 Tabelární seznam)

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti ve znění 8. decenální revize (MKN-8 Tabelární seznam)

Klasifikace

Výukový program MKN-10

Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO) je tvůrcem a garantem Mezinárodní klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize (MKN-10, ICD-10). Za Českou republiku je držitelem licence na překlad a publikaci české verze MKN-10   Ministerstvo zdravotnictví ČR, které pověřilo překladem a vydáním Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým prvkem implementace této klasifikace a jejího použití k zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro potřeby ekonomického i epidemiologického výkaznictví. Za tímto účelem vytvořila WHO výukový nástroj „ICD-10 Training Tool“, který je volně publikovaný na webových stránkách WHO v anglickém jazyce.

Pro širší použití tohoto nástroje v České republice byl nejen nezbytný překlad do českého jazyka, ale také jeho částečné přizpůsobení českému prostředí. Všechny práce na vytvoření české verze výukového programu probíhaly v rámci projektu Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR

Vstup do MKN-10 Interaktivního výukového programu


Odborné přednášky

 • Mgr. Dalibor Slovák: Představení aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro rok 2018 K 1. 1 (video, PDF)

Příprava MKN-11

Přijetí ICD-11 bylo schváleno na 72. Světovém zdravotnickém zasedání v květnu 2019 a vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022.

ÚZIS ČR byl pověřen Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořit preimplementační analýzu nákladů a přínosů a zahájit testování mezinárodních nástrojů na překlad a implementaci. Následně bude vytvořen časový harmonogram s uloženými požadavky na implementaci MKN-11 zahrnující práce na překladu, technické a IT požadavky ve shodě s pojišťovnami a poskytovateli a vytvoření expertního týmu pro pilotní testování použití MKN-11 v českém zdravotnickém systému.

Světová zdravotnická organizace připravila na svých webových stránkách informace o novinkách, které přinese ICD-11.


Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci zavedení MKN-11 v ČR

Meziresortní pracovní komise je nezávislou pracovní skupinou expertů, zástupců oslovených institucí, zřizovanou ÚZIS ČR. Byla ustanovena na základě úkolu z Porady vedení Ministerstva zdravotnictví ČR v říjnu 2020.

Mezi cíle Meziresortní pracovní komise patří:

 • zajištění informovanosti jednotlivých institucí o 11. revizi MKN, jejích vlastnostech a dopadech na jednotlivé agendy, které klasifikaci využívají, mezinárodních webových nástrojích a publikovaných dokumentech,
 • vytvoření personálních kapacit a proškolení expertů z jednotlivých institucí o vlastnostech a struktuře MKN-11 se zaměřením na změny oproti předchozí revizi,
 • zjištění konkrétních potřeb jednotlivých institucí/agend pro přechod na MKN-11, včetně technických požadavků a možných termínů realizace přechodu na MKN-11,
 • aktivní diskuse a realizace kroků směřujících k zavedení MKN-11 v praxi, spolu se zhodnocením rizik a problémů s tím souvisejících,
 • zajištění sběru námětů na aktivity a změny procesů nutné pro přechod na MKN-11 ze strany jednotlivých institucí/uživatelů systémů, které klasifikaci využívají,
 • průběžné informování Porady vedení MZ ČR pravidelně aktualizovanou zprávou o stavu příprav implementace v jednotlivých oblastech,
 • zajistění aktualizace dokumentu “Preimplementační analýza zavedení MKN‑11 V ČR”.

K březnu 2021 jsou členy Meziresortní pracovní komise:

RNDr. Marek Malý, CSc. (za Státní zdravotní ústav)
RNDr. Marek Malý, CSc. vystudoval matematickou statistiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1991 působí ve Státním zdravotním ústavu, kde v současné době pracuje jako vedoucí oddělení biostatistiky. Zabývá se především aplikacemi statistiky v lékařství a epidemiologii, zpracovává celostátní data ze surveillance HIV/AIDS. Spolupracuje s dalšími institucemi, např. s 3. lékařskou fakultou UK při výuce biostatistiky.  V rámci vedlejšího úvazku v Ústavu informatiky Akademie věd ČR se podílí na modelování dat z energetiky a dalších oblastí. Je místopředsedou České statistické společnosti a místopředsedou Mezinárodní společnosti pro klinickou biostatistiku v České republice.

Mgr. Milada Menšíková (za Ministerstvo zdravotnictví ČR)
Mgr. Milada Menšíková je zaměstnaná jako referent v odboru zdravotní péče, v oddělení zdravotní péče. Má na starost agendu porodnictví – gynekologie a její druhou velkou agendou je problematika poruch autistického spektra. Je členkou pracovních skupin k porodnictví, která je zřízena při Radě vlády pro rovnost žen a mužů, Národní komise pro kojení, Komise pro přidělování neinvestičních finančních prostředků ze státního rozpočtu v rámci dotačního Programu rozvojové projekty zdravotní péče, Odborné skupiny VVZPO (Vládní výbor pro zdravotně postižené občany) pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS. Je tajemnicí Komise pro reprodukční medicínu. Byla členkou Odborného externího grémia – „Pracovní skupina“ zabývající se porodnictvím a tvorbou koncepce počítající se vznikem Center porodní asistence.

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA (za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D., MBA v komisi zastupuje MPSV. Působil jako náměstek ministryně zdravotnictví, poslanec PSP ČR, ředitel Odboru lékařské posudkové služby na MPSV, vedoucí oddělení lékařské posudkové služby ČSSZ. Působí na OSSZ Plzeň město a také jako odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Profesně a vědecky se dlouhodobě věnuje problematice lékařské posudkové služby, sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, sociální gerontologie a zdravotně sociální péče. V roce 2017 obdržel Cenu prezidenta ČLK za mimořádný přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů.

Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. (za Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR)
Doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D. v komisi zastupuje MPSV. Působila na AV ČR, MZ ČR, MPSV, ČSSZ. Nyní vede Ústav sociálního a posudkového lékařství Lékařské fakulty v Plzni. Profesně a vědecky se dlouhodobě věnuje problematice lékařské posudkové služby, sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví, sociální gerontologie a zdravotně sociální péče. V roce 2017 obdržela Cenu prezidenta ČLK za mimořádný přínos k celoživotnímu vzdělávání lékařů.

MUDr. Hana Šustková (za Svaz zdravotních pojišťoven)
MUDr. Hana Šustková promovala v roce 1989 na LF UK v Plzni, následně pracovala jako sekundární lékař interního oddělení Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. Nyní se již 17 let věnuje oblasti veřejného zdravotnictví, konkrétně zdravotnímu pojištění. Z toho 15 let působila na různých pozicích ve VZP ČR, v současné době je již druhým rokem v OZP, kde pracuje na pozici vedoucí odboru metodiky a projektů zdravotního úseku. V současné době je ještě členem Pracovní skupiny k seznamu zdravotních výkonů při MZ ČR a Pracovní skupiny ke Kvalitě zdravotní péče při KZP.

MUDr. Jana Švarcová (za Svaz zdravotních pojišťoven)
MUDr. Jana Švarcová promovala v roce 1999 na LF UK, obor stomatologie. Po škole pracovala na II. stomatologické klinice 1. LF UK a věnovala se stomatochirurgii. 1.9.2007 ze zdravotních důvodů nastoupila jako revizní lékař do Zdravotní pojišťovny Metal Aliance (nyní po sloučení Česká průmyslová zdravotní pojišťovna). Prošla veškerou agendou revizních lékařů (prerevize, schvalování PZT, léků, schvalování výkonů PZS, revize). Nyní se již několik let specializuje na problematiku DRG a problematiku lůžkových PZS. Pracuje v Kladně.

MUDr. Romana Švejdová (za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR)
Ředitelka Odboru kontroly a revize zdravotní péče, VZP

MUDr. Milan Kotyza (za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR)
MUDr. Milanu Kotyzovi je 66 let a 40 let pracuje jako lékař v Dačicích. Jeho atestačním oborem je pneumologie. Od roku 1996 je v souběžném pracovním poměru i zaměstnancem VZP jako revizní lékař. Od roku 2012 se věnuje primárně revizím správnosti kódování v lůžkových zdravotnických zařízeních akutní péče v systému DRG a v rámci této činnosti také spolupracuje s ÚZIS ČR i na přípravě a připomínkování pravidel kódování diagnóz.

Ing. Pavel Nesměrák (za Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR)

Mgr. Magdaléna Baštecká (za Český statistický úřad)
Mgr. Magdaléna Baštecká je absolventkou magisterského oboru demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2001 je zaměstnancem Českého statistického úřadu. V letech 2001–2006 se podílela na výstupech ze sčítání lidu, domů a bytů 2001 zejména v oblasti tematických map. Od roku 2007 pracuje v oddělení demografické statistiky a věnuje se především metodologii sběru a zpracování statistiky příčin smrti a přípravě datových výstupů pro Eurostat a další mezinárodní organizace.

Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (za Českou stomatologickou komoru)
Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. získal titul docent v oboru stomatologie a je prezidentem České stomatologické komory. Střídá se ve vedení koalice soukromých lékařů, je členem Vědecké rady MZdr a předsedou Vědecké rady ČSK. Od roku 2013 je předsedou Společnosti estetické a laserové medicíny ČLSJEP. V roce 2008 obdržel Cenu ministra zdravotnictví za medicínský výzkum. Je předsedou pracovní skupiny ERO a podílel se na organizaci řady mezinárodních kongresů ASLMS, EACMFS, GDIA, SELM.

Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. (za Českou lékařskou společnost Jana Evangelisty Purkyně)
Doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D. je absolventem studií na a 1. lékařské fakultě (Fakultě všeobecného lékařství) Univerzity Karlovy a postgraduálního studia biomedicíny v oboru neurovědy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN Praha. Pracuje jako specialista oboru psychiatrie a čerstvě se plně věnuje práci přednosty Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. V současnosti je bývalým předsedou Psychiatrické společnosti ČLS JEP, pro niž dlouhodobě vykonával a nadále i vykonává činnost konzultanta a garanta pro psychofarmakologické otázky ve vztahu k Ústavu pro kontrolu léčiv.

MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA, LL.M. (za Českou správu sociálního zabezpečení)
MUDr. Ludmila Šulcová Hejnalová, MBA, LL.M. po zakončení studia medicíny na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1993 působila jako lékařka v chirurgických oborech a oboru plastické chirurgie v Ústavu plastické chirurgie ruky ve Vysokém nad Jizerou, Kliniky popáleninové medicíny FNKV a Nemocnice na Homolce. Absolvovala zahraniční studium na Univerzitě v Heidelbergu a poté pracovala v manažerských a řídících funcích v privátní sféře oboru plastická chirurgie ve funkci vedoucího lékaře a následně i primáře NZZ. Své znalosti uplatnila i v praxi na Ministerstvu zdravotnictví, svou odbornost v Traumacentru Zittau a Traumacentru v Amiens. V současné době pokračuje v praxi a zároveň působí na ČSSZ, odbor lékařské posudkové služby, jako vedoucí lékařka oddělení metodiky a kontroly posuzování zdravotního stavu.

Plk. gšt. MUDr. Richard Kraus (za Ministerstvo obrany České republiky)
Plk. gšt. MUDr. Richard Kraus je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1992) a postgraduálního studia ve Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně Hradec Králové (1996). Od roku 1997 do roku 2001 byl lékařem Posádkové ošetřovny Benešov Velitelství vojskové zdravotnické služby AČR a od roku 2002 důstojníkem – specialistou odboru zdravotní a preventivní péče Sekce vojenského zdravotnictví (2004) a Sekce podpory MO. V letech 2006-2009 působil jako starší důstojník zahraničního pracoviště Mons při operačním velitelství NATO Brunssum, Nizozemské království. Od roku 2013 je ředitelem odboru vojenského zdravotnictví Sekce podpory MO a od roku 2016 (dosud) předsedou Ústřední vojenské lékařské komise MO. Zabývá se problematikou managementu zdravotních služeb u multicentrických a nadnárodních organizací.

MUDr. Pavel Frňka (za Sdružení soukromých nemocnic ČR)

MUDr. Emília Bartišková (za Asociace nemocnic ČR)

MUDr. Petr Tůma (za Národní centrum elektronického zdravotnictví)
MUDr. Petr Tůma se dlouhodobě věnuje sémantice klinických textových dokumentů a problematice klinických klasifikací, včetně jejich využití v oblasti benchmarkingu a měření kvality zdravotní péče. Je zakladatelem společnosti Advance Hospital Analytics. V současné době pracuje jako analytik pro společnost Medtronic Czechia.

Ing. Hynek Kružík (za Národní centrum elektronického zdravotnictví)

MUDr. Michal Sojka (za Českou lékařskou komoru)

MUDr. Miroslav Zvolský (za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
MUDr. Miroslav Zvolský je absolventem 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2004–2011 působil v Oddělení medicínské informatiky Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i., kde se podílel na projektech zabývajících se formalizací medicínských znalostí. Od roku 2012 zastával na ÚZIS ČR nejprve pozici analytika a metodika registrů Národního zdravotnického informačního systému se zaměřením na sběr dat v oblasti onkologie, diabetologie a akutní hospitalizační péče. Od roku 2016 vede Oddělení klinických klasifikací DRG, kde se věnuje především rozvoji a podpoře Mezinárodní klasifikace nemocí a dalších klasifikací Světové zdravotnické organizace.

RNDr. Šárka Daňková (za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
RNDr. Šárka Daňková vystudovala demografii na PřF UK, studium zakončila získáním doktorského titulu v roce 2004. Od roku 2002 pracuje v Ústavu zdravotnických informací a statistiky, kde metodicky garantuje registr List o prohlídce zemřelého, zároveň se věnuje problematice příčin smrti. Podílela se na aktualizaci MKN-10, v současné době se věnuje aktivitám spojeným s překladem a zavedením MKN-11. Je členem řady mezinárodních pracovních skupin zaměřených na zdravotnickou statistiku a zdravotnické ukazatele.

Ing. Dana Krejčová (za Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR)
Ing. Dana Krejčová získala v roce 2016 titul Ing. v oboru Biomedicínské inženýrství na Technické univerzitě v Liberci. Od roku 2017 pracuje v Ústavu zdravotnických informací a statistiky na Oddělení klinických klasifikací, kde se v současné době primárně věnuje práci na překladu MKN-11. Dříve se podílela na tvorbě Kodérského manuálu a aktualizacích MKN-10 a dalších klasifikačních nástrojů.


Odborné přednášky

 • Dr Robert Jakob: Představení vize, přínosů a motivace k zavedení MKN-11 (video, PDF)
 • MUDr. Miroslav Zvolský: Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR (video, PDF)
 • MUDr. Miroslav Zvolský: Představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11 (video, PDF)
 • Mgr. Aleš Beran, Ph.D.: Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie (video, PDF)
 • MUDr. Patricie Kotalíková: Dopady změn a zpřesnění MKN-11 na vybraná klinická témata (video, PDF)