Informační systém omamných a psychotropních látek (Ministerstvo zdravotnictví ČR)

Informační systém slouží k podávání žádostí a vydávání povolení spojených s agendou Inspektorátu omamných a psychotropních látek. Jedná se zejména o žádosti:

  • povolení k zacházení s návykovými látkami
  • licence a zvláštní licence k uvedeným látkám kat. 1
  • registrace a zvláštní registrace k uvedeným látkám kat. 2 a 3
  • registrace k výchozím a pomocným látkám
  • dovoz a vývoz návykových látek a léčivých přípravků je obsahujících
  • dovoz a vývoz makoviny
  • dovoz a vývoz uvedených látek kategorie 1
  • vývoz uvedených látek kategorie 2 a 3
  • vystavení potvrzení, že látka není na seznamu návykových látek nebo uvedených látek kategorie 1,2 a 3

IS OPL dále umožňuje plnění oznamovacích povinností podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, a zákona č. 272/2013 Sb., o prekursorech drog ve znění dalších předpisů a příslušných nařízení EU.

Závazné předpisy a metodiky

Příslušná legislativa, metodické pokyny a seznam formulářů jsou uvedeny na stránkách Ministerstva zdravotnictví.