Původní rozcestník registrů ÚZIS ČR

Původní rozcestník registrů ÚZIS ČR byl ke dni 31.12.2020 odstaven. 

Nově je dostupný již pouze na adrese https://snzr.ksrzis.cz/.

 

Odesílání dávek LPZ pomocí šablony SW602

  • Od 1. 1. 2021 již není možné odesílat dávky LPZ v tomto původním datovém rozhraní ani je odesílat do tohoto původního úložiště. Odesílání dávek bude možné pouze v novém datovém rozhraní do nového úložiště pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).
  • K odeslání již nebude možné použít elektronickou šablonu SW602, ale pouze webový formulář LPZ v prostředí registru ISLPZ pod Jednotnou technologickou platformou (eReg).
  • Více informací naleznete v aktualitách na webových stránkách ÚZIS ČR, případně kontaktujte prosím technický helpdesk, tel. 222 269 999 (v pracovní době), e-mail helpdesk.registry@uzis.cz.