Knihovna a archiv

Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému

ISBN: 978-80-7280-706-2
Stran: 16 stran
Publikace vyšla v roce 2007.

(Porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko). Publikace vychází ze srovnávací analýzy údajů Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko, která byla publikována pod názvem "Inequalities in Health System Responsivenes. Joint World Health Survey Report Based on Data from Selected Central European Countries." Přináší pohled na fungování zdravotnických systémů z hlediska jejich vstřícnosti a zabývá se nerovnostmi ve vstřícnosti uvnitř sledovaných zdravotnických systémů. Výsledky dokumentují rozdíly v očekáváních lidí charakterizované důležitostí přikládanou jednotlivým oblastem vstřícnosti a subjektivním vnímáním vstřícnosti. Dále je prezentován přehled výsledků o spokojenosti občanů s fungováním zdravotnického systému a hodnocení jednotlivých oblastí vstřícnosti.

Nerovnosti ve vstřícnosti zdravotnického systému (Porovnání výsledků Světového šetření o zdraví za Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko)

Mimořádné publikace | Světové šetření o zdraví