Knihovna a archiv

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace EHIS CR (dříve HIS CR)

Stran: cca 273 stran
Publikace vyšla v roce 2011, 2003, 2001, 1998, 1995

Publikace obsahuje výsledky Evropského výběrového šetření o zdraví, které bylo provedeno v České republice v roce 2008 na vzorku 1955 respondentů ve věku 15 a více let. Výsledky vychází ze zpracování dat na národní úrovni, vedle konkrétních údajů (absolutních, relativních) v nejrůznějším členění jsou zde zahrnuty i podrobné analytické texty. Dotazníkové šetření sledovalo informace z několika oblastí: zdravotní stav, využití zdravotní péče a zdravotní determinanty, vše ve vazbě na sociodemografické charakteristiky.

Předcházející výběrová šetření o zdravotním stavu české populace proběla v letech 1993, 1996, 1999 a 2002.

Evropské výběrové šetření o zdraví v České republice EHIS 2008

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 2002 - HIS CR 2002

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1999 - HIS CR 99

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1996 - HIS CR 96

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace 1993 - HIS CR 93

Mimořádné publikace | EHIS CR 2008 | HIS CR 1993 | HIS CR 1996 | HIS CR 1999 | HIS CR 2002