Knihovna a archiv

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech

ISSN: 1211-2585
Stran: cca 155 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1994.

Podkladem pro zpracování publikace jsou roční výkazy o činnosti zdravotnických zařízení. Publikace obsahuje informace o činnosti a perso­nálním obsazení zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče. Zpracování údajů je členěno podle území

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru hemodialyzační středisko (HDS) za období 2007–2015

Stručný přehled činnosti oboru patologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru nukleární medicína za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru rehabilitační a fyzikální medicína (FBLR) za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru ortopedická protetika za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru radiologie a zobrazovací metody za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru lékařská genetika za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru tělovýchovné lékařství za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru oftalmologie za období 2014–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru anesteziologie a intenzivní medicína za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru chirurgie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gynekologie a porodnictví za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru infekční za období 2012–2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru klinická farmacie za rok 2015

Zdravotnictví ČR: Stručný přehled činnosti oboru gastroenterologie za období 2007–2015

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče 2013

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2012

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2011

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2010

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2009

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2008

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2007

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2006

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2005

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2004

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2003

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2002

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2001

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000

Zdravotnická statistika | Alergologie a klinická imunologie | Ambulantní péče | Anesteziologie a resuscitace | Dermatovenerologie | Děti a dorost | Domácí zdravotní péče | Doprava raněných, nemocných a rodiček | Gastroenterologie | Gynekologie a porodnictví | Hemodialýza | Chirugie | Infekční nemoci | Klinická farmacie | Lékárny a lékárenská péče | Lékařská genetika | Logopedie | Nukleární medicína | Oftalmologie | Ortopedická protetika | Patologie a soudní lékařství | Pneumologie a ftizeologie | Praktičtí lékaři pro dospělé | Psychiatrie (obecně) | Radiační a klinická onkologie | Radiologie a zobrazovací metody | Rehabilitace a fyzikální medicína | Stomatologie | Vnitřní lékařství | Záchranná služba