Knihovna a archiv

Novotvary

ISSN: 1210-857X, (0862-576X, 0862-5778)
Stran: cca 250 stran
K dispozici jsou publikace s daty od roku 1959.

Vstupem pro publikaci jsou údaje z Národního onkologického registru. Registrovány jsou všechny novotvary kromě nezhoubných. Údaje o hlášených onemocněních novotvary a o úmrtnosti na novotvary jsou tříděny podle pohlaví, vybraných diagnóz, věkových skupin, území. Deset nejzávažnějších nádorů u mužů a žen je zpracováno až na úroveň okresů, u vybraných diagnóz je doplněno 5leté přežívání.

Novotvary 2018

Novotvary 2017

Novotvary 2016

Novotvary 2015

Novotvary 2014

Zdravotnictví ČR: Nová data Národního onkologického registru ČR (NOR) za rok 2014

Novotvary 2012–2013

Novotvary 2011

Novotvary 2010

Novotvary 2009

Novotvary 2008

Novotvary 2007

Novotvary 2006

Novotvary 2005

Novotvary 2004

Novotvary 2003

Novotvary 2002

Novotvary 2001

Novotvary 2000

Novotvary 1999

Novotvary 1998

Zdravotnická statistika | Novotvary | Radiační a klinická onkologie