Tematické řady

Zlomeniny


Zlomeniny v roce 2005

Zlomeniny v roce 2004

Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru v ČR v letech 2000 - 2002

Zlomeniny

Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1992 - 2001

Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny proximálního femuru (dříve - zlomeniny krčku stehenní kosti) v ČR v letech 1986 - 2000

Hospitalizovaní a zemřelí na zlomeniny krčku stehenní kosti v ČR v letech 1986 - 1999