Tematické řady

Tuberkulóza v Evropě


Tuberkulóza v Evropě v roce 2010 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2009 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2008 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe

Tuberkulóza v Evropě v roce 2007 na základě výsledků Tuberculosis surveillance in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2005 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2006 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2004 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2003 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v roce 2002 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB

Tuberkulóza v Evropě v letech 1995 - 2001 na základě výsledků Surveillance of Tuberculosis in Europe - EuroTB